Polonês | Guia de Frases - Negócios | Reservas

Reservas - Reservando

Quisiera reservar...
Chciałbym zarezerwować...
Formal, polido
Me gustaría reservar...
Chcę zarezerwować...
Formal, polido
¿Tiene una habitación disponible para...
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Formal, polido
Quisiera reservar una habitación para el...
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Formal, polido
Quisiéramos reservar una de sus salas de conferencias con capacidad para 100 asistentes.
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Formal, polido
Quisiera reservar... a nombre de...
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Formal, polido
También necesitamos los siguientes equipos y servicios:
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
Formal, polido

Reservas - Alterando

¿Sería posible cambiar la fecha de la reservación para el día...
Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Formal, polido
Lamentablemente tengo un compromiso para el día que estipulamos. ¿Sería posible reservar la habitación para otra fecha?
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Formal, polido
Temo que tendré que pedirle que modifique mi reservación del día... para el día...
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Formal, muito polido
Quisiera reservar una sala adicional para servir el almuerzo después de la reunión.
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
Formal, polido

Reservas - Cancelando

Me temo que tendré que cancelar nuestra reservación del... debido a...
Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
Formal, polido
Debido a..., me temo que tendré que cancelar mi reservación.
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Formal, polido
Lamentablemente tendré que cancelar nuestra reservación para una sala de conferencias pequeña y una cena de tres platos.
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Formal, polido
No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo este email para informarle que tendré que cancelar nuestra reservación para mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Formal, polido