Holandês | Guia de Frases - Negócios | Reservas

Reservas - Reservando

Quisiera reservar...
Ik zou graag ... reserveren ...
Formal, polido
Me gustaría reservar...
Ik wil graag ... reserveren ...
Formal, polido
¿Tiene una habitación disponible para...
Heeft u een vrije kamer op ...
Formal, polido
Quisiera reservar una habitación para el...
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Formal, polido
Quisiéramos reservar una de sus salas de conferencias con capacidad para 100 asistentes.
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Formal, polido
Quisiera reservar... a nombre de...
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Formal, polido
También necesitamos los siguientes equipos y servicios:
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Formal, polido

Reservas - Alterando

¿Sería posible cambiar la fecha de la reservación para el día...
Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Formal, polido
Lamentablemente tengo un compromiso para el día que estipulamos. ¿Sería posible reservar la habitación para otra fecha?
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Formal, polido
Temo que tendré que pedirle que modifique mi reservación del día... para el día...
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Formal, muito polido
Quisiera reservar una sala adicional para servir el almuerzo después de la reunión.
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
Formal, polido

Reservas - Cancelando

Me temo que tendré que cancelar nuestra reservación del... debido a...
Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
Formal, polido
Debido a..., me temo que tendré que cancelar mi reservación.
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Formal, polido
Lamentablemente tendré que cancelar nuestra reservación para una sala de conferencias pequeña y una cena de tres platos.
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Formal, polido
No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo este email para informarle que tendré que cancelar nuestra reservación para mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Formal, polido