Turco | Guia de Frases - Negócios | Reservas

Reservas - Reservando

....를 예약하고 싶습니다.
... için yer ayırmak istiyordum.
Formal, polido
....를 예약하고 싶습니다.
... için yer ayırmayı dilemiştim.
Formal, polido
...날에 예약 가능 한가요?
... için boş yeriniz var mıydı acaba?
Formal, polido
....날에 방 하나를 예약하고 싶습니다.
... tarihi için bir oda rezerve etmek istiyordum.
Formal, polido
100명이 앉을 수 있는 회의실 하나를 예약하고 싶습니다.
100 kişilik kapasiteye sahip konferans salonlarınızdan birisini rezerve etmek istiyoruz.
Formal, polido
...의 이름으로 ...를 예약하고 싶습니다.
... adına ...'ı rezerve etmek istiyordum.
Formal, polido
또 저희는 아래의 물품과 장비들이 필요합니다.
Ayrıca şu ekipmanlara ve hizmetlere ihtiyaç duyuyoruz:
Formal, polido

Reservas - Alterando

예약 날짜를 변경하는게 가능할까요?
Acaba rezervasyonumuzun tarihini değiştirmek mümkün olur muydu?
Formal, polido
죄송하지만, 제가 같은 날에 두개의 예약을 해놓았습니다. 다른 날로 예약을 옮겨도 될까요?
Daha önce ayarladığımız tarih için rezervasyon çakışması yaşıyorum. Başka bir tarih için rezervasyon yapmamızın mümkünatı var mı acaba?
Formal, polido
...에서 ...로 예약 날짜를 변경하여야 하는 상황이 발생했습니다.
Korkarım ki rezervasyon tarihimi ... tarihine değiştirmenizi istemek zorundayım.
Formal, muito polido
회의가 끝난 후 점심을 대접할 방 하나를 더 예약하고 싶습니다.
Öğle yemeğinin servisinin yapılacağı başka bir oda rezerve etmek istiyordum.
Formal, polido

Reservas - Cancelando

죄송합니다만, .....때문에 ...의 예약을 취소해야 할 것 같습니다.
Korkarım ki ... için olan rezervasyonumu iptal etmek zorundayım çünkü ...
Formal, polido
...때문에, 제 예약을 취소해야 하게 되어 유감입니다.
... sebebiyle korkarım ki rezervasyonumu iptal ettirmek zorundayım.
Formal, polido
죄송합니다만, 작은 회의실과 3개의 저녁코스를 예약했던 것을 취소해야 합니다.
Küçük konferans salonu ve akşam yemeği için olan rezervasyonumu maalesef iptal ettirmek zorundayım.
Formal, polido
전화로 연결이 되지 않아 이렇게 이메일을 드립니다. 죄송스럽지만, 회의실을 예약했던것을 취소해야 하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.
Size telefonla ulaşamadığım için rezervasyonumu iptal ettirmek zorunda kaldığımı bu e-posta yoluyla bildiriyorum. Şimdiden neden olduğum tüm problemler için özür dilerim.
Formal, polido