Tailandês | Guia de Frases - Negócios | Pedido

Pedido - Realizando

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Formal, tentativa
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Formal, muito polido
Bir sipariş vermek istiyoruz.
เราต้องการสั่งของ
Formal, polido
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Formal, polido
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Formal, polido
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Formal, polido
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Formal, direto
Sizden ... almaya niyetliyiz.
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Formal, direto
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Formal, muito direto
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Formal, polido

Pedido - Confirmando

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Formal, polido
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, muito polido
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Formal, polido
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Formal, direto
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Formal, direto
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Formal, direto
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Formal, polido
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Formal, polido
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Formal, direto
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Formal, direto
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Formal, direto
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Formal, direto

Pedido - Alterando detalhes do pedido

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Formal, polido
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Formal, polido
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Formal, polido
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Formal, polido
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Formal, polido

Pedido - Cancelando

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Formal, muito polido
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Formal, muito polido
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Formal, polido
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Formal, polido
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Formal, polido
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Formal, direto
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Formal, direto
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Formal, muito direto
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Formal, muito direto