Francês | Guia de Frases - Negócios | Pedido

Pedido - Realizando

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Nous considérons l'achat de...
Formal, tentativa
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Formal, muito polido
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Nous voudrions passer une commande.
Formal, polido
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Formal, polido
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Formal, polido
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Formal, polido
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Formal, direto
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Nous désirons vous acheter...
Formal, direto
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Formal, muito direto
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Formal, polido

Pedido - Confirmando

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Formal, polido
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Formal, muito polido
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Formal, polido
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Formal, direto
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Formal, direto
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Formal, direto
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Formal, polido
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Formal, polido
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Formal, direto
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Formal, direto
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Formal, direto
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Formal, direto

Pedido - Alterando detalhes do pedido

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Formal, polido
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Formal, polido
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Formal, polido
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Formal, polido
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Formal, polido

Pedido - Cancelando

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Formal, muito polido
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Formal, muito polido
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Formal, polido
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Formal, polido
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Formal, polido
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Formal, direto
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Formal, direto
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Formal, muito direto
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Formal, muito direto