Húngaro | Guia de Frases - Negócios | Pedido

Pedido - Realizando

Uvažujeme o koupi...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formal, tentativa
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formal, muito polido
Chtěli bychom zadat objednávku.
Szeretnénk rendelést leadni.
Formal, polido
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formal, polido
V příloze najdete naší objednávku.
Csatolva találja a rendelésünket.
Formal, polido
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formal, polido
Tímto zadáváme objednávku na...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formal, direto
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formal, direto
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formal, muito direto
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formal, polido

Pedido - Confirmando

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formal, polido
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formal, muito polido
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formal, polido
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formal, direto
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formal, direto
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formal, direto
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formal, polido
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formal, polido
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formal, direto
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formal, direto
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formal, direto
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formal, direto

Pedido - Alterando detalhes do pedido

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formal, polido
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formal, polido
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formal, polido
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formal, polido
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formal, polido

Pedido - Cancelando

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formal, muito polido
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formal, muito polido
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formal, polido
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formal, polido
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formal, polido
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formal, direto
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formal, direto
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formal, muito direto
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formal, muito direto