Português | Guia de Frases - Negócios | Pedido

Pedido - Realizando

Vi överväger att köpa ...
Estamos considerando a aquisição de...
Formal, tentativa
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Formal, muito polido
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Gostaríamos de fazer um pedido.
Formal, polido
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Formal, polido
Bifogat hittar ni vår beställning.
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Formal, polido
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Formal, polido
Vi lägger härmed in vår order på ...
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Formal, direto
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Formal, direto
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Formal, muito direto
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Formal, polido

Pedido - Confirmando

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Formal, polido
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Formal, muito polido
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Formal, polido
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
Formal, direto
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Anexas estão duas cópias do contrato.
Formal, direto
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Formal, direto
Vi bekräftar härmed din beställning.
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Formal, polido
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Formal, polido
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Formal, direto
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Formal, direto
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Formal, direto
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Formal, direto

Pedido - Alterando detalhes do pedido

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Formal, polido
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Formal, polido
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Seria possível adiar a entrega até...
Formal, polido
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Formal, polido
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Formal, polido

Pedido - Cancelando

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Formal, muito polido
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Formal, muito polido
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Formal, polido
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Formal, polido
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Formal, polido
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Formal, direto
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Formal, direto
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Formal, muito direto
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Formal, muito direto