Coreano | Guia de Frases - Negócios | Pedido

Pedido - Realizando

Vi överväger att köpa ...
저희는 .... 구입을 고려중에 있습니다.
Formal, tentativa
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
귀사의 .... 를 주문하게 되어 기쁩니다.
Formal, muito polido
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
주문을 하고 싶습니다.
Formal, polido
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
동봉된 자료는 ... 에 대한 저희 회사의 주문 내역서 입니다.
Formal, polido
Bifogat hittar ni vår beställning.
동봉된 자료에서 저희의 주문 사항을 보실 수 있습니다.
Formal, polido
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
저희는 ...에 대한 꾸준한 수요가 있습니다. 그래서 ...를 주문하고 싶습니다.
Formal, polido
Vi lägger härmed in vår order på ...
... 주문내역서를 첨부하여 보냅니다.
Formal, direto
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
귀사로 부터 ...를 구입하고 싶습니다.
Formal, direto
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
귀사의 ... 를 ...의 가격으로 구입하고 싶은데, 가능할까요?
Formal, muito direto
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
확답을 기다리겠습니다. 문서 형태로 또는 글로 써서 주시면 감사하겠습니다.
Formal, polido

Pedido - Confirmando

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
발송 날짜와 가격을 팩스로 확인하여 주시겠습니까?
Formal, polido
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
귀하의 주문은 최대한 빨리 처리 될 것입니다.
Formal, muito polido
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
주문이 완료되었습니다. ... 이전에, 배송준비가 완료될 것으로 예상됩니다.
Formal, polido
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
그동안 구두로 계약한것을, 귀사의 사인을 받기 위해 다음의 계약서를 보내드립니다.
Formal, direto
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
동봉된 자료에 2장의 계약 사본이 있습니다.
Formal, direto
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
이 편지를 받으신 후, 10일 내에 계약서에 사인을 하여서 다시 보내주시기 바랍니다.
Formal, direto
Vi bekräftar härmed din beställning.
이로써 귀하의 주문을 완료합니다.
Formal, polido
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
이것은 ...에 이루어진 저희의 구두 계약을 확인하고자 하는 것입니다.
Formal, polido
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
귀하의 지불약관을 받아들이며, 지불금액은 취소할 수 없는 신용장/ 국제 우편환( IMO)/ 은행 송금으로 이루어 질것을 확인드립니다.
Formal, direto
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
방금 귀하의 팩스를 받았으며, 명시하신 주문을 확인하였음을 알려드립니다.
Formal, direto
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
저희는 본 주문을 ....전에 물품이 도착하여야 한다는 조건과 함께 "가주문"으로 분류해놓았습니다.
Formal, direto
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
주문하신 상품은 ... 일/ 주/ 달 안에 배송 될 것입니다.
Formal, direto

Pedido - Alterando detalhes do pedido

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
.... 에서 ...로 주문량을 줄이는게 가능할까요?
Formal, polido
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
...에서 ...로 주문량을 늘리는게 가능할까요?
Formal, polido
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
....까지 주문을 미루는게 가능할까요?
Formal, polido
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
죄송스럽지만, ...까지 배송이 어렵게 됐음을 알려드리게 됐습니다.
Formal, polido
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
죄송스럽지만, 본 주문은 내일 발송 되기 어려울 것으로 보입니다.
Formal, polido

Pedido - Cancelando

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
죄송합니다만, 저희가 다른 곳에서 주문을 하기로 했음을 알려드립니다.
Formal, muito polido
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
저희는 이미 다른 곳에 주문을 신청하였음을 알려드리게 되어 죄송합니다.
Formal, muito polido
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
안타깝게도 이 제품들은 더 이상 판매하지 않습니다/ 잔고가 없습니다. 그래서 저희는 귀하의 주문을 취소하여야만 합니다.
Formal, polido
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
안타깝게도 귀사가 제공한 조건들은 주문을 성립시킬 만큼 충분히 경쟁적이지 못합니다.
Formal, polido
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
죄송하지만 .... 이유로 귀사의 제안을 받아들일 수 없습니다.
Formal, polido
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
저희의 주문을 취소 하고 싶습니다. 주문번호는 ... 입니다.
Formal, direto
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
... 한 이유 때문에 어쩔 수 없이 주문을 취소해야 합니다.
Formal, direto
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
귀사께서 더 낮은 가격을 제공해주실 의향이 없으시기 때문에, 저희는 유감스럽지만 귀사에 주문 신청을 할 수 없음을 알려드립니다.
Formal, muito direto
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
... 의 주문을 취소하는 것 밖에 달리 방법이 없습니다.
Formal, muito direto