Sueco | Guia de Frases - Negócios | Pedido

Pedido - Realizando

Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Vi överväger att köpa ...
Formal, tentativa
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Formal, muito polido
Мы хотели бы заказать
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Formal, polido
Тут же еще один наш заказ на...
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Formal, polido
Тут же вы найдете наш заказ
Bifogat hittar ni vår beställning.
Formal, polido
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Formal, polido
Одновременно мы хотели бы заказать...
Vi lägger härmed in vår order på ...
Formal, direto
Мы намерены купить у вас...
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Formal, direto
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Formal, muito direto
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Formal, polido

Pedido - Confirmando

Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Formal, polido
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Formal, muito polido
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Formal, polido
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Formal, direto
В приложении вы найдете две копии контракта
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Formal, direto
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Formal, direto
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Vi bekräftar härmed din beställning.
Formal, polido
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Formal, polido
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Formal, direto
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Formal, direto
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Formal, direto
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Formal, direto

Pedido - Alterando detalhes do pedido

Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Formal, polido
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Formal, polido
Возможно ли продлить заказ до...
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Formal, polido
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Formal, polido
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Formal, polido

Pedido - Cancelando

К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Formal, muito polido
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Formal, muito polido
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Formal, polido
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Formal, polido
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Formal, polido
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Formal, direto
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Formal, direto
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Formal, muito direto
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Formal, muito direto