Holandês | Guia de Frases - Negócios | Pedido

Pedido - Realizando

Estamos considerando a aquisição de...
Wij overwegen de aanschaf van ...
Formal, tentativa
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Formal, muito polido
Gostaríamos de fazer um pedido.
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Formal, polido
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Formal, polido
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Formal, polido
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Formal, polido
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Formal, direto
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Formal, direto
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Formal, muito direto
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Formal, polido

Pedido - Confirmando

O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Formal, polido
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Formal, muito polido
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Formal, polido
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Formal, direto
Anexas estão duas cópias do contrato.
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Formal, direto
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Formal, direto
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Formal, polido
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Formal, polido
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Formal, direto
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Formal, direto
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Formal, direto
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Formal, direto

Pedido - Alterando detalhes do pedido

Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Formal, polido
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Formal, polido
Seria possível adiar a entrega até...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Formal, polido
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Formal, polido
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Formal, polido

Pedido - Cancelando

Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Formal, muito polido
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Formal, muito polido
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Formal, polido
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Formal, polido
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Formal, polido
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Formal, direto
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Formal, direto
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Formal, muito direto
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Formal, muito direto