Polonês | Guia de Frases - Negócios | Pedido

Pedido - Realizando

・・・・の購入を検討しております。
Rozważamy możliwość zakupu...
Formal, tentativa
下記の通り・・・・を注文いたします。よろしくお手配願います。
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formal, muito polido
下記の通り注文いたします。よろしくお取り計らい願います。
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formal, polido
同封物は・・・・の正式な注文書です。
Załączamy nasze zamówienie na...
Formal, polido
注文書を同封いたしました。
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formal, polido
弊社は・・・・について安定した需要があるので・・・・の購入を検討しております。
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formal, polido
・・・・を下記の通り注文いたします。
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formal, direto
・・・・を注文いたしますのでよろしくお願い申し上げます。
Chcemy zakupić u Państwa...
Formal, direto
まことに不本意ながら、・・・・の価格を・・・・に変更させていただきたく、お願い申し上げます。
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formal, muito direto
書面で確認をいただきたいのですが
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formal, polido

Pedido - Confirmando

発送日と総額をファックスにてご回答をお願いします。
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formal, polido
注文を早急に処理いたします。
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formal, muito polido
ご注文を承りました。・・・・までに発送致します。
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formal, polido
口頭契約に従いまして、契約書を送付いたします。ご確認の上、ご署名と捺印をお願い致します。
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formal, direto
契約書を2枚同封しました。
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formal, direto
契約書にご署名の上、お手数ですが受理日より10日以内にご返送ください。
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formal, direto
ご注文を受注いたしましたので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formal, polido
見積もりをご送付いただきありがとうございます。
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formal, polido
この書面は・・月・・日付けの口頭契約を確認するものです。
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formal, direto
私どもはお支払いが、取消不能信用状/国際為替/銀行振替 により行われることに同意いたします。
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formal, direto
注文を受注いたしましたので早急に手配します。
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formal, direto
・・・・日の納期を厳守していただけるという条件で、試験注文をお願い致します。
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formal, direto

Pedido - Alterando detalhes do pedido

数量・・・・と発注いたしましたが、・・・・に変更していただくことは可能でしょうか。お手数ですが、ご検討お願い致します。
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formal, polido
数量・・・・でお願いしておりましたが、追加注文をすることは可能でしょうか。
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formal, polido
ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、当社側で不都合が生じたため・・・・日に納期を延長していただくことは可能でしょうか。
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formal, polido
調達に急遽不都合が生じまして、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。・・・・月・・・・日には、貴社に納入の予定でございます。
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formal, polido
納期が明日までとなっておりましたが、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formal, polido

Pedido - Cancelando

貴社にご迷惑をおかけして申し訳ございませんが・・・・により注文を取消させていただきます。
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formal, muito polido
誠に勝手ではありますが、注文を取消させていただきたく、お願いいたします。また、貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formal, muito polido
ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご注文いただいた商品は廃番になったため/生産量が受注に追い付かないため ご注文を辞退せざるを得ない状況であります。
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formal, polido
大変申し訳ございませんが、取引条件を慎重に検討させていただいた結果、今回は辞退させていただくことにしました。
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formal, polido
大変申し訳ございませんが、・・・・により今回のお申し出を辞退させていただくことに致しました。
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formal, polido
この度は誠に勝手ではありますが、発注(No.*******)を取り消していただきたく存じ、ご連絡いたしました。貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formal, direto
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formal, direto
これ以上の値引きを行いますと、採算がとれなくなるおそれが生じますので、このたびはやむを得ず注文を取り消させていただきます。あしからずご了承ください。
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formal, muito direto
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formal, muito direto