Tcheco | Guia de Frases - Negócios | Pedido

Pedido - Realizando

Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Uvažujeme o koupi...
Formal, tentativa
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formal, muito polido
Szeretnénk rendelést leadni.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formal, polido
Mellékelten találja a rendelésünket ...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formal, polido
Csatolva találja a rendelésünket.
V příloze najdete naší objednávku.
Formal, polido
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formal, polido
Ezúton szeretnénk rendelni...
Tímto zadáváme objednávku na...
Formal, direto
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formal, direto
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formal, muito direto
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formal, polido

Pedido - Confirmando

Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formal, polido
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formal, muito polido
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formal, polido
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formal, direto
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formal, direto
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formal, direto
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formal, polido
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formal, polido
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formal, direto
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formal, direto
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formal, direto
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formal, direto

Pedido - Alterando detalhes do pedido

Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formal, polido
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formal, polido
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formal, polido
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formal, polido
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formal, polido

Pedido - Cancelando

Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formal, muito polido
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formal, muito polido
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formal, polido
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formal, polido
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formal, polido
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formal, direto
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formal, direto
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formal, muito direto
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formal, muito direto