Português | Guia de Frases - Negócios | Pedido

Pedido - Realizando

Wij overwegen de aanschaf van ...
Estamos considerando a aquisição de...
Formal, tentativa
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Formal, muito polido
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Gostaríamos de fazer um pedido.
Formal, polido
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Formal, polido
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Formal, polido
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Formal, polido
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Formal, direto
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Formal, direto
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Formal, muito direto
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Formal, polido

Pedido - Confirmando

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Formal, polido
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Formal, muito polido
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Formal, polido
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
Formal, direto
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Anexas estão duas cópias do contrato.
Formal, direto
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Formal, direto
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Formal, polido
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Formal, polido
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Formal, direto
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Formal, direto
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Formal, direto
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Formal, direto

Pedido - Alterando detalhes do pedido

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Formal, polido
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Formal, polido
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Seria possível adiar a entrega até...
Formal, polido
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Formal, polido
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Formal, polido

Pedido - Cancelando

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Formal, muito polido
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Formal, muito polido
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Formal, polido
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Formal, polido
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Formal, polido
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Formal, direto
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Formal, direto
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Formal, muito direto
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Formal, muito direto