Finlandês | Guia de Frases - Negócios | Pedido

Pedido - Realizando

Ni konsideras la aĉeto de...
Harkitsemme ... ostoa...
Formal, tentativa
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Formal, muito polido
Ni ŝatus meti ordon.
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Formal, polido
Vi trovos nian firman ordon por...
Liitteenä sitova tilauksemme...
Formal, polido
Vi trovos vian ordon.
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Formal, polido
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Formal, polido
Ni metas nian ordon por...
Täten jätämme tilauksemme...
Formal, direto
Ni intencas aĉeti...
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Formal, direto
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Formal, muito direto
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Formal, polido

Pedido - Confirmando

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Formal, polido
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Formal, muito polido
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Formal, polido
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Formal, direto
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Formal, direto
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Formal, direto
Ni konfirmas vian mendon.
Täten vahvistamme tilauksenne.
Formal, polido
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Formal, polido
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Formal, direto
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Formal, direto
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Formal, direto
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Formal, direto

Pedido - Alterando detalhes do pedido

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Formal, polido
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Formal, polido
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Formal, polido
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Formal, polido
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Formal, polido

Pedido - Cancelando

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Formal, muito polido
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Formal, muito polido
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Formal, polido
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Formal, polido
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Formal, polido
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Formal, direto
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Formal, direto
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Formal, muito direto
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Formal, muito direto