Húngaro | Guia de Frases - Negócios | Pedido

Pedido - Realizando

Estamos considerando adquirir...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formal, tentativa
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formal, muito polido
Quisiéramos hacer un pedido.
Szeretnénk rendelést leadni.
Formal, polido
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formal, polido
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Csatolva találja a rendelésünket.
Formal, polido
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formal, polido
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formal, direto
Deseamos adquirir...
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formal, direto
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formal, muito direto
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formal, polido

Pedido - Confirmando

¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formal, polido
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formal, muito polido
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formal, polido
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formal, direto
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formal, direto
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formal, direto
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formal, polido
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formal, polido
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formal, direto
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formal, direto
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formal, direto
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formal, direto

Pedido - Alterando detalhes do pedido

¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formal, polido
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formal, polido
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formal, polido
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formal, polido
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formal, polido

Pedido - Cancelando

Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formal, muito polido
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formal, muito polido
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formal, polido
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formal, polido
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formal, polido
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formal, direto
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formal, direto
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formal, muito direto
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formal, muito direto