Turco | Guia de Frases - Negócios | Pedido

Pedido - Realizando

저희는 .... 구입을 고려중에 있습니다.
...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Formal, tentativa
귀사의 .... 를 주문하게 되어 기쁩니다.
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Formal, muito polido
주문을 하고 싶습니다.
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Formal, polido
동봉된 자료는 ... 에 대한 저희 회사의 주문 내역서 입니다.
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Formal, polido
동봉된 자료에서 저희의 주문 사항을 보실 수 있습니다.
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Formal, polido
저희는 ...에 대한 꾸준한 수요가 있습니다. 그래서 ...를 주문하고 싶습니다.
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Formal, polido
... 주문내역서를 첨부하여 보냅니다.
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Formal, direto
귀사로 부터 ...를 구입하고 싶습니다.
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Formal, direto
귀사의 ... 를 ...의 가격으로 구입하고 싶은데, 가능할까요?
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Formal, muito direto
확답을 기다리겠습니다. 문서 형태로 또는 글로 써서 주시면 감사하겠습니다.
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Formal, polido

Pedido - Confirmando

발송 날짜와 가격을 팩스로 확인하여 주시겠습니까?
Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Formal, polido
귀하의 주문은 최대한 빨리 처리 될 것입니다.
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Formal, muito polido
주문이 완료되었습니다. ... 이전에, 배송준비가 완료될 것으로 예상됩니다.
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Formal, polido
그동안 구두로 계약한것을, 귀사의 사인을 받기 위해 다음의 계약서를 보내드립니다.
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Formal, direto
동봉된 자료에 2장의 계약 사본이 있습니다.
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Formal, direto
이 편지를 받으신 후, 10일 내에 계약서에 사인을 하여서 다시 보내주시기 바랍니다.
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Formal, direto
이로써 귀하의 주문을 완료합니다.
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Formal, polido
이것은 ...에 이루어진 저희의 구두 계약을 확인하고자 하는 것입니다.
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Formal, polido
귀하의 지불약관을 받아들이며, 지불금액은 취소할 수 없는 신용장/ 국제 우편환( IMO)/ 은행 송금으로 이루어 질것을 확인드립니다.
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Formal, direto
방금 귀하의 팩스를 받았으며, 명시하신 주문을 확인하였음을 알려드립니다.
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Formal, direto
저희는 본 주문을 ....전에 물품이 도착하여야 한다는 조건과 함께 "가주문"으로 분류해놓았습니다.
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Formal, direto
주문하신 상품은 ... 일/ 주/ 달 안에 배송 될 것입니다.
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Formal, direto

Pedido - Alterando detalhes do pedido

.... 에서 ...로 주문량을 줄이는게 가능할까요?
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Formal, polido
...에서 ...로 주문량을 늘리는게 가능할까요?
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Formal, polido
....까지 주문을 미루는게 가능할까요?
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Formal, polido
죄송스럽지만, ...까지 배송이 어렵게 됐음을 알려드리게 됐습니다.
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Formal, polido
죄송스럽지만, 본 주문은 내일 발송 되기 어려울 것으로 보입니다.
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Formal, polido

Pedido - Cancelando

죄송합니다만, 저희가 다른 곳에서 주문을 하기로 했음을 알려드립니다.
Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Formal, muito polido
저희는 이미 다른 곳에 주문을 신청하였음을 알려드리게 되어 죄송합니다.
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Formal, muito polido
안타깝게도 이 제품들은 더 이상 판매하지 않습니다/ 잔고가 없습니다. 그래서 저희는 귀하의 주문을 취소하여야만 합니다.
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Formal, polido
안타깝게도 귀사가 제공한 조건들은 주문을 성립시킬 만큼 충분히 경쟁적이지 못합니다.
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Formal, polido
죄송하지만 .... 이유로 귀사의 제안을 받아들일 수 없습니다.
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Formal, polido
저희의 주문을 취소 하고 싶습니다. 주문번호는 ... 입니다.
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Formal, direto
... 한 이유 때문에 어쩔 수 없이 주문을 취소해야 합니다.
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Formal, direto
귀사께서 더 낮은 가격을 제공해주실 의향이 없으시기 때문에, 저희는 유감스럽지만 귀사에 주문 신청을 할 수 없음을 알려드립니다.
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Formal, muito direto
... 의 주문을 취소하는 것 밖에 달리 방법이 없습니다.
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Formal, muito direto