Húngaro | Guia de Frases - Negócios | Pedido

Pedido - Realizando

Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formal, tentativa
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formal, muito polido
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Szeretnénk rendelést leadni.
Formal, polido
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formal, polido
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Csatolva találja a rendelésünket.
Formal, polido
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formal, polido
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formal, direto
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formal, direto
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formal, muito direto
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formal, polido

Pedido - Confirmando

Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formal, polido
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formal, muito polido
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formal, polido
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formal, direto
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formal, direto
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formal, direto
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formal, polido
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formal, polido
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formal, direto
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formal, direto
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formal, direto
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formal, direto

Pedido - Alterando detalhes do pedido

Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formal, polido
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formal, polido
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formal, polido
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formal, polido
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formal, polido

Pedido - Cancelando

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formal, muito polido
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formal, muito polido
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formal, polido
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formal, polido
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formal, polido
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formal, direto
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formal, direto
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formal, muito direto
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formal, muito direto