Finlandês | Guia de Frases - Negócios | Fatura

Fatura - Demostrativo

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Palveluistani laskutan seuraavan hinnan laskulla...
Formal, muito polido
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Liitteenä lasku numero...
Formal, polido
Proforma faktura bude poslána faxem.
Pro forma-lasku faksataan jälkikäteen.
Formal, direto
Splatné ihned po obdržení zboží.
Maksettavissa välittömästi tavarantoimituksen jälkeen.
Formal, direto
Celková splatná částka je...
Koko maksettava summa on...
Formal, direto
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
Formal, muito direto

Fatura - Lembrete

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Haluaisimme muistuttaa teitä, että maksunne on ... myöhässä.
Formal, muito polido
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
Formal, polido
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
Formal, polido
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
Formal, polido
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
Formal, direto
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Olkaa hyvä, ja maksakaa laskunne viipymättä.
Formal, direto
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Emme ole vielä vastaanottaneet maksuanne...
Formal, muito direto
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Tilauksenne lähetetään teille vain siinä tapauksessa, että saamme kopion maksamastanne laskusta.
Formal, muito direto
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
Formal, polido