Dinamarquês | Guia de Frases - Negócios | Fatura

Fatura - Demostrativo

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Formal, muito polido
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Formal, polido
Proforma faktura bude poslána faxem.
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Formal, direto
Splatné ihned po obdržení zboží.
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Formal, direto
Celková splatná částka je...
Det totale beløb der skal betales er...
Formal, direto
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Formal, muito direto

Fatura - Lembrete

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Formal, muito polido
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Formal, polido
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Formal, polido
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Formal, polido
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Formal, direto
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Formal, direto
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Formal, muito direto
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Formal, muito direto
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Formal, polido