Alemão | Guia de Frases - Negócios | Fatura

Fatura - Demostrativo

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Für meine geleisteten Dienste erlaube ich mir, folgenden Betrag in Rechnung zu stellen...
Formal, muito polido
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Beigefügt finden Sie Rechnung Nr. ... für...
Formal, polido
Proforma faktura bude poslána faxem.
Wir werden Ihnen die Pro-forma-Rechnung zufaxen.
Formal, direto
Splatné ihned po obdržení zboží.
Sofort fällig nach Wareneingang.
Formal, direto
Celková splatná částka je...
Der Gesamtbetrag beläuft sich auf...
Formal, direto
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Gemäß unserer geschäftlichen Richtlinie rechnen wir ausschließlich in Euro ab.
Formal, muito direto

Fatura - Lembrete

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie mit Ihrer Zahlung für ... in Verzug sind.
Formal, muito polido
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Hiermit möchten wir Sie daran erinnern, dass die oben genannte Rechnung noch nicht beglichen worden ist.
Formal, polido
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Laut unseren Unterlagen haben wir bislang noch keinen Zahlungseingang für oben genannte Rechnung verzeichnen können.
Formal, polido
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb der nächsten Tage begleichen würden.
Formal, polido
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Laut unseren Unterlagen ist die Rechnung noch nicht bezahlt worden.
Formal, direto
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Bitte tätigen Sie umgehend Ihre Zahlung.
Formal, direto
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Wir haben Ihre Zahlung für ... noch nicht erhalten.
Formal, muito direto
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Unsere Buchhaltung wird diese Bestellung erst dann freigeben, wenn wir eine Kopie des Schecks/der Überweisung erhalten haben.
Formal, muito direto
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Sollten Sie den Betrag bereits beglichen haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Formal, polido