Holandês | Guia de Frases - Negócios | Fatura

Fatura - Demostrativo

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formal, muito polido
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formal, polido
Proformafakturan kommer att faxas.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formal, direto
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formal, direto
Det totala betalningsbeloppet är ...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formal, direto
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formal, muito direto

Fatura - Lembrete

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formal, muito polido
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formal, polido
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formal, polido
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formal, polido
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formal, direto
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formal, direto
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formal, muito direto
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formal, muito direto
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formal, polido