Turco | Guia de Frases - Negócios | Fatura

Fatura - Demostrativo

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Formal, muito polido
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Formal, polido
Мы пришлем вам счет по факсу
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Formal, direto
Оплата сразу после доставки товара
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Formal, direto
Общая сумма...
Ödenecek toplam miktar ...
Formal, direto
Мы выписываем счета только в евро
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Formal, muito direto

Fatura - Lembrete

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Formal, muito polido
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Formal, polido
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Formal, polido
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Formal, polido
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Formal, direto
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Formal, direto
Мы еще не получили оплату за...
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Formal, muito direto
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Formal, muito direto
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Formal, polido