Tcheco | Guia de Frases - Negócios | Fatura

Fatura - Demostrativo

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formal, muito polido
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formal, polido
Мы пришлем вам счет по факсу
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formal, direto
Оплата сразу после доставки товара
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formal, direto
Общая сумма...
Celková splatná částka je...
Formal, direto
Мы выписываем счета только в евро
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formal, muito direto

Fatura - Lembrete

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formal, muito polido
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formal, polido
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formal, polido
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formal, polido
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formal, direto
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formal, direto
Мы еще не получили оплату за...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formal, muito direto
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formal, muito direto
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formal, polido