Polonês | Guia de Frases - Negócios | Fatura

Fatura - Demostrativo

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formal, muito polido
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formal, polido
Мы пришлем вам счет по факсу
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formal, direto
Оплата сразу после доставки товара
Płatne przy odbiorze.
Formal, direto
Общая сумма...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formal, direto
Мы выписываем счета только в евро
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formal, muito direto

Fatura - Lembrete

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formal, muito polido
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formal, polido
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formal, polido
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formal, polido
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formal, direto
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formal, direto
Мы еще не получили оплату за...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formal, muito direto
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formal, muito direto
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formal, polido