Dinamarquês | Guia de Frases - Negócios | Fatura

Fatura - Demostrativo

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Formal, muito polido
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Formal, polido
Мы пришлем вам счет по факсу
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Formal, direto
Оплата сразу после доставки товара
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Formal, direto
Общая сумма...
Det totale beløb der skal betales er...
Formal, direto
Мы выписываем счета только в евро
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Formal, muito direto

Fatura - Lembrete

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Formal, muito polido
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Formal, polido
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Formal, polido
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Formal, polido
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Formal, direto
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Formal, direto
Мы еще не получили оплату за...
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Formal, muito direto
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Formal, muito direto
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Formal, polido