Tcheco | Guia de Frases - Negócios | Fatura

Fatura - Demostrativo

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formal, muito polido
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formal, polido
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formal, direto
Płatne przy odbiorze.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formal, direto
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Celková splatná částka je...
Formal, direto
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formal, muito direto

Fatura - Lembrete

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formal, muito polido
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formal, polido
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formal, polido
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formal, polido
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formal, direto
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formal, direto
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formal, muito direto
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formal, muito direto
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formal, polido