Russo | Guia de Frases - Negócios | Fatura

Fatura - Demostrativo

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formal, muito polido
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formal, polido
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formal, direto
Płatne przy odbiorze.
Оплата сразу после доставки товара
Formal, direto
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Общая сумма...
Formal, direto
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Мы выписываем счета только в евро
Formal, muito direto

Fatura - Lembrete

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formal, muito polido
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formal, polido
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formal, polido
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formal, polido
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formal, direto
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formal, direto
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Мы еще не получили оплату за...
Formal, muito direto
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formal, muito direto
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formal, polido