Italiano | Guia de Frases - Negócios | Fatura

Fatura - Demostrativo

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Formal, muito polido
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Formal, polido
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Formal, direto
Płatne przy odbiorze.
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Formal, direto
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Il totale dovuto è...
Formal, direto
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Formal, muito direto

Fatura - Lembrete

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Formal, muito polido
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Formal, polido
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Formal, polido
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Formal, polido
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Formal, direto
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Formal, direto
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Formal, muito direto
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Formal, muito direto
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Formal, polido