Espanhol | Guia de Frases - Negócios | Fatura

Fatura - Demostrativo

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Formal, muito polido
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Encontrará adjunta la factura número...
Formal, polido
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
La factura pro forma será enviada por fax.
Formal, direto
Płatne przy odbiorze.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Formal, direto
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
El monto total a pagar es...
Formal, direto
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Formal, muito direto

Fatura - Lembrete

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Formal, muito polido
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Formal, polido
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Formal, polido
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Formal, polido
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Formal, direto
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Formal, direto
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Formal, muito direto
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Formal, muito direto
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Formal, polido