Alemão | Guia de Frases - Negócios | Fatura

Fatura - Demostrativo

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Für meine geleisteten Dienste erlaube ich mir, folgenden Betrag in Rechnung zu stellen...
Formal, muito polido
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Beigefügt finden Sie Rechnung Nr. ... für...
Formal, polido
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Wir werden Ihnen die Pro-forma-Rechnung zufaxen.
Formal, direto
Płatne przy odbiorze.
Sofort fällig nach Wareneingang.
Formal, direto
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Der Gesamtbetrag beläuft sich auf...
Formal, direto
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Gemäß unserer geschäftlichen Richtlinie rechnen wir ausschließlich in Euro ab.
Formal, muito direto

Fatura - Lembrete

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie mit Ihrer Zahlung für ... in Verzug sind.
Formal, muito polido
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Hiermit möchten wir Sie daran erinnern, dass die oben genannte Rechnung noch nicht beglichen worden ist.
Formal, polido
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Laut unseren Unterlagen haben wir bislang noch keinen Zahlungseingang für oben genannte Rechnung verzeichnen können.
Formal, polido
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb der nächsten Tage begleichen würden.
Formal, polido
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Laut unseren Unterlagen ist die Rechnung noch nicht bezahlt worden.
Formal, direto
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Bitte tätigen Sie umgehend Ihre Zahlung.
Formal, direto
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Wir haben Ihre Zahlung für ... noch nicht erhalten.
Formal, muito direto
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Unsere Buchhaltung wird diese Bestellung erst dann freigeben, wenn wir eine Kopie des Schecks/der Überweisung erhalten haben.
Formal, muito direto
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Sollten Sie den Betrag bereits beglichen haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Formal, polido