Turco | Guia de Frases - Negócios | Fatura

Fatura - Demostrativo

For my services I kindly request the following payment…
Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Formal, muito polido
Please find enclosed invoice no. … for …
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Formal, polido
The pro forma invoice will be faxed.
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Formal, direto
Payable immediately after the receipt of the goods.
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Formal, direto
The total amount payable is…
Ödenecek toplam miktar ...
Formal, direto
It is our company policy to invoice only in Euros.
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Formal, muito direto

Fatura - Lembrete

May we remind you that your payment for...is overdue.
Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Formal, muito polido
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Formal, polido
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Formal, polido
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Formal, polido
Our records show that the invoice still has not been paid.
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Formal, direto
Please send your payment promptly.
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Formal, direto
We have not yet received payment for…
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Formal, muito direto
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Formal, muito direto
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Formal, polido