Dinamarquês | Guia de Frases - Negócios | Fatura

Fatura - Demostrativo

For my services I kindly request the following payment…
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Formal, muito polido
Please find enclosed invoice no. … for …
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Formal, polido
The pro forma invoice will be faxed.
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Formal, direto
Payable immediately after the receipt of the goods.
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Formal, direto
The total amount payable is…
Det totale beløb der skal betales er...
Formal, direto
It is our company policy to invoice only in Euros.
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Formal, muito direto

Fatura - Lembrete

May we remind you that your payment for...is overdue.
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Formal, muito polido
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Formal, polido
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Formal, polido
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Formal, polido
Our records show that the invoice still has not been paid.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Formal, direto
Please send your payment promptly.
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Formal, direto
We have not yet received payment for…
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Formal, muito direto
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Formal, muito direto
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Formal, polido