Holandês | Guia de Frases - Negócios | Fatura

Fatura - Demostrativo

Θα ήθελα να σας ζητήσω την ακόλουθη πληρωμή για τις υπηρεσίες μου...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formal, muito polido
Επισυνάπτεται τιμολόγιο αρ.... για...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formal, polido
Θα σας στείλουμε το προτιμολόγιο με φαξ.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formal, direto
Πληρωτέο αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formal, direto
Το συνολικό πληρωτέο ποσό είναι...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formal, direto
Είναι πολίτικη της εταιρίας μας να εκδίδουμε αποδείξεις μόνο σε ευρώ.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formal, muito direto

Fatura - Lembrete

Σας υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή σας για ... έχει καθυστερήσει.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formal, muito polido
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το παραπάνω τιμολόγιο παραμένει απλήρωτο.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formal, polido
Σύμφωνα με τα αρχεία μας, δεν έχουμε λάβει ακόμη έμβασμα για το παραπάνω τιμολόγιο.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formal, polido
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να πληρώσετε τον λογαριασμό σας μέσα στις επόμενες ημέρες.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formal, polido
Τα αρχεία μας δείχνουν ότι το τιμολόγιο δεν έχει ακόμη αποπληρωθεί.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formal, direto
Παρακαλώ όπως στείλετε την πληρωμή σας έγκαιρα.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formal, direto
Δεν έχουμε ακόμα λάβει καμία πληρωμή για...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formal, muito direto
Το Λογιστήριο μας θα μπορέσει να σας στείλει την παραγγελία σας μόνο αν παραλάβουμε αντίγραφο της επιταγής/μεταφοράς σας.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formal, muito direto
Εάν έχετε ήδη στείλει την πληρωμή σας, παρακαλούμε αγνοήστε αυτό το γράμμα.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formal, polido