Polonês | Guia de Frases - Negócios | Fatura

Fatura - Demostrativo

Für meine geleisteten Dienste erlaube ich mir, folgenden Betrag in Rechnung zu stellen...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formal, muito polido
Beigefügt finden Sie Rechnung Nr. ... für...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formal, polido
Wir werden Ihnen die Pro-forma-Rechnung zufaxen.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formal, direto
Sofort fällig nach Wareneingang.
Płatne przy odbiorze.
Formal, direto
Der Gesamtbetrag beläuft sich auf...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formal, direto
Gemäß unserer geschäftlichen Richtlinie rechnen wir ausschließlich in Euro ab.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formal, muito direto

Fatura - Lembrete

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie mit Ihrer Zahlung für ... in Verzug sind.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formal, muito polido
Hiermit möchten wir Sie daran erinnern, dass die oben genannte Rechnung noch nicht beglichen worden ist.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formal, polido
Laut unseren Unterlagen haben wir bislang noch keinen Zahlungseingang für oben genannte Rechnung verzeichnen können.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formal, polido
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb der nächsten Tage begleichen würden.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formal, polido
Laut unseren Unterlagen ist die Rechnung noch nicht bezahlt worden.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formal, direto
Bitte tätigen Sie umgehend Ihre Zahlung.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formal, direto
Wir haben Ihre Zahlung für ... noch nicht erhalten.
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formal, muito direto
Unsere Buchhaltung wird diese Bestellung erst dann freigeben, wenn wir eine Kopie des Schecks/der Überweisung erhalten haben.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formal, muito direto
Sollten Sie den Betrag bereits beglichen haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formal, polido