Italiano | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Thưa ông,
Gentilissimo,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Thưa bà,
Gentilissima,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Thưa ông/bà,
Gentili Signore e Signori,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Thưa các ông bà,
Alla cortese attenzione di ...,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Thưa ông/bà,
A chi di competenza,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Kính gửi bà Trần Thị B,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Kính gửi bà Trần Thị B,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Kính gửi bà Trần Thị B,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Gentilissimo Bianchi,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Gửi ông A,
Gentile Mario,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Liên quan tới việc/vấn đề...
In riferimento a...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Về việc/vấn đề...
Per quanto concerne...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Tôi viết thư này để nói về...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Tôi xin thay mặt... viết thư này
La contatto per conto di...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Liệu ông/bà có phiền...
Le dispiacerebbe...
Requerimento formal, tentativa
Không biết ông/bà có vui lòng...
La contatto per sapere se può...
Requerimento formal, tentativa
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Le sarei veramente grata/o se...
Requerimento formal, tentativa
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Requerimento formal, muito polido
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Le sarei riconoscente se volesse...
Requerimento formal, muito polido
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Potrebbe inviarmi...
Requerimento formal, polido
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Requerimento formal, polido
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Mi trovo a chiederLe di...
Requerimento formal, polido
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Potrebbe raccomadarmi...
Requerimento formal, direto
Ông/bà vui lòng gửi...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Requerimento formal, direto
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
La invitiamo caldamente a...
Requerimento formal, muito direto
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Le saremmo grati se...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Requerimento formal específico, direto
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Questionamento formal, direto
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Questionamento formal, direto
Chúng tôi dự định...
È nostra intenzione...
Declaração formal de intenção, direto
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Dopo attenta considerazione...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
File được đính kèm trong email này có định dạng...
L'allegato è in formato... .
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Formal, polido
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formal, muito polido
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formal, muito polido
Xin chân thành cảm ơn...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formal, muito polido
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formal, muito polido
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formal, muito polido
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formal, polido
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formal, polido
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formal, polido
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formal, polido
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formal, direto
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formal, direto
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formal, direto
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formal, muito direto
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Spero di sentirLa presto.
Menos formal, polido
Kính thư,
In fede,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Kính thư,
Cordiali saluti
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Trân trọng,
Cordialmente,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Thân ái,
Saluti
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Thân ái,
Saluti
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos