Chinês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Sayın Başkan,
尊敬的主席先生,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Sayın yetkili,
尊敬的先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Sayın yetkili,
尊敬的女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Sayın yetkili,
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Sayın yetkililer,
尊敬的先生们,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
İlgili makama,
尊敬的收信人,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Sayın Arzu Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Sayın Ayşe Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Sayın Fulya Hanım,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Sayın Ahmet Türkal,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Sevgili Can,
亲爱的约翰,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
... konuda size yazıyoruz.
我们就...一事给您写信
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
我们因...写这封信
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
...'e istinaden
因贵公司...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
...'e atfen
鉴于贵公司...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
我写信想询问关于...的信息
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
... adına size yazıyorum.
我代表...给您写信
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
...诚挚推荐贵公司
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Rica etsem acaba ...
请问您是否介意...
Requerimento formal, tentativa
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
您是否能够...
Requerimento formal, tentativa
Çok minnettar kalırdım eğer ...
如果您能...,我将不胜感激
Requerimento formal, tentativa
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Requerimento formal, muito polido
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
如果您能… ,我将非常感激
Requerimento formal, muito polido
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
您能将…发送给我吗?
Requerimento formal, polido
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
我们对获得/接受...很有兴趣
Requerimento formal, polido
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
我必须问您是否...
Requerimento formal, polido
...'ı tavsiye eder miydiniz?
您能推荐...吗?
Requerimento formal, direto
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
您能将...发送给我吗?
Requerimento formal, direto
Acilen ... yapmanız rica olunur.
请您尽快按要求将...
Requerimento formal, muito direto
Çok memnun olurduk eğer ...
如果您能...,我们将不胜感激
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Requerimento formal específico, direto
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Questionamento formal, direto
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Questionamento formal, direto
Niyetimiz şu ki ...
我们的意向是...
Declaração formal de intenção, direto
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Üzgünüz ancak ...
很抱歉地通知您...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Ekler ... formatındadır.
附件是...格式的
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, polido
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, muito polido
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, muito polido
Size şimdiden teşekkür ederek ...
提前谢谢您...
Formal, muito polido
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, muito polido
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, muito polido
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, polido
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, polido
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, polido
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, polido
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, direto
Daha bilgi isterseniz ...
如果您需要更多信息...
Formal, direto
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direto
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, muito direto
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
期待着尽快得到您的回复。
Menos formal, polido
Saygılarımla,
此致
Formal, destinatário de nome desconhecido
Saygılarımızla,
此致
敬礼
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Saygılarımla,
肃然至上
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
En iyi / kibar dileklerimle,
祝好
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Saygılar,
祝好
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos