Holandês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Vážený pane prezidente,
Geachte heer President
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Vážený pane,
Geachte heer
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Vážená paní,
Geachte mevrouw
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Vážený pane / Vážená paní,
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dobrý den,
Geachte dames en heren
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Všem zainteresovaným stranám,
Geachte dames en heren
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Vážený pane Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Vážená slečno Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Milý Johne Smith,
Beste meneer Jansen
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Milý Johne,
Beste Jan
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Obracíme se na vás ohledně...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Píšeme vám ve spojitosti s...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
V návaznosti na...
Met betrekking tot ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
V návaznosti na...
Ten aanzien van ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Píši vám, abych vás informoval o...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Píši Vám jménem...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Vaše společnost mi byla doporučena...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Vadilo by Vám, kdyby...
Zou u het erg vinden om ...
Requerimento formal, tentativa
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Requerimento formal, tentativa
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Requerimento formal, tentativa
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Requerimento formal, muito polido
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Requerimento formal, muito polido
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Requerimento formal, polido
Máme zájem o získání/obdržení...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Requerimento formal, polido
Musím vás požádat, zda...
Ik zou u willen vragen, of ...
Requerimento formal, polido
Mohl(a) byste doporučit...
Kunt u ... aanbevelen ...
Requerimento formal, direto
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Requerimento formal, direto
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
U wordt dringend verzocht ...
Requerimento formal, muito direto
Byli bychom vděční, kdyby...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Requerimento formal específico, direto
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Questionamento formal, direto
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Questionamento formal, direto
Naším záměrem je, aby ...
Het is ons oogmerk om ...
Declaração formal de intenção, direto
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Je nám líto vás informovat, že...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Příloha je ve formátu...
De bijlage is in ... formaat.
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formal, polido
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, muito polido
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, muito polido
Děkuji Vám předem...
Bij voorbaat dank.
Formal, muito polido
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, muito polido
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, muito polido
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, polido
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, polido
Těším se na možnou spolupráci.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, polido
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, polido
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direto
Pokud budete potřebovat více informací...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direto
Vážíme si vaší práce.
Wij waarderen u als klant.
Formal, direto
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, muito direto
Těším se na Vaší odpověď.
Ik hoor graag van u.
Menos formal, polido
S pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Se srdečným pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
S úctou,
Hoogachtend,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Se srdečným pozdravem,
Met de beste groeten,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
S pozdravem, / Zdravím,
Groeten,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos