Espanhol | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Vážený pane prezidente,
Distinguido Sr. Presidente:
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Vážený pane,
Distinguido Señor:
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Vážená paní,
Distinguida Señora:
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Vážený pane / Vážená paní,
Señores:
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dobrý den,
Apreciados Señores:
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Všem zainteresovaným stranám,
A quien pueda interesar
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Vážený pane Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Apreciado Sra. Pérez:
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Vážená slečno Smithová,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Milý Johne Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Milý Johne,
Querido Juan:
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Obracíme se na vás ohledně...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Píšeme vám ve spojitosti s...
Le escribimos en referencia a...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
V návaznosti na...
Con relación a...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
V návaznosti na...
En referencia a...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Píši vám, abych vás informoval o...
Escribo para pedir información sobre...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Píši Vám jménem...
Le escribo en nombre de...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Vaše společnost mi byla doporučena...
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Vadilo by Vám, kdyby...
¿Sería posible...
Requerimento formal, tentativa
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
¿Tendría la amabilidad de...
Requerimento formal, tentativa
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Me complacería mucho si...
Requerimento formal, tentativa
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Requerimento formal, muito polido
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Requerimento formal, muito polido
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
¿Podría enviarme...
Requerimento formal, polido
Máme zájem o získání/obdržení...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Requerimento formal, polido
Musím vás požádat, zda...
Me atrevo a preguntarle si...
Requerimento formal, polido
Mohl(a) byste doporučit...
¿Podría recomendarme...
Requerimento formal, direto
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
¿Podría enviarme...
Requerimento formal, direto
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Se le insta urgentemente a...
Requerimento formal, muito direto
Byli bychom vděční, kdyby...
Estaríamos muy agradecidos si...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Jaký je váš aktuální ceník pro...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Requerimento formal específico, direto
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Questionamento formal, direto
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Questionamento formal, direto
Naším záměrem je, aby ...
Es nuestra intención...
Declaração formal de intenção, direto
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Je nám líto vás informovat, že...
Lamentamos informarle que...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Příloha je ve formátu...
El archivo adjunto está en formato...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Formal, polido
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Para mayor información consulte nuestra página web:
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formal, muito polido
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formal, muito polido
Děkuji Vám předem...
Le agradecemos de antemano...
Formal, muito polido
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formal, muito polido
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formal, muito polido
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formal, polido
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formal, polido
Těším se na možnou spolupráci.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formal, polido
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formal, polido
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formal, direto
Pokud budete potřebovat více informací...
Si requiere más información...
Formal, direto
Vážíme si vaší práce.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formal, direto
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formal, muito direto
Těším se na Vaší odpověď.
Espero tener noticias de usted pronto.
Menos formal, polido
S pozdravem,
Se despide cordialmente,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Se srdečným pozdravem,
Atentamente,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
S úctou,
Respetuosamente,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Se srdečným pozdravem,
Saludos,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
S pozdravem, / Zdravím,
Saludos,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos