Coreano | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Vážený pane prezidente,
친애하는 사장님께,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Vážený pane,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Vážená paní,
사모님께 드립니다.
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Vážený pane / Vážená paní,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dobrý den,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Všem zainteresovaným stranám,
관계자분(들)께 드립니다.
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Vážený pane Smith,
친애하는 최철수님,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
친애하는 김민정님,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Vážená slečno Smithová,
친애하는 김선영님,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
친애하는 최유라님,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Milý Johne Smith,
친애하는 홍두깨씨,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Milý Johne,
친애하는 미영씨,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Obracíme se na vás ohledně...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Píšeme vám ve spojitosti s...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
V návaznosti na...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
V návaznosti na...
...에 대해서 언급하자면,
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Píši vám, abych vás informoval o...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Píši Vám jménem...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Vaše společnost mi byla doporučena...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Vadilo by Vám, kdyby...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Requerimento formal, tentativa
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Requerimento formal, tentativa
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Requerimento formal, tentativa
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Requerimento formal, muito polido
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Requerimento formal, muito polido
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
...를 보내주시겠습니까?
Requerimento formal, polido
Máme zájem o získání/obdržení...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Requerimento formal, polido
Musím vás požádat, zda...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Requerimento formal, polido
Mohl(a) byste doporučit...
...를 추천해 주시겠습니까?
Requerimento formal, direto
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Requerimento formal, direto
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Requerimento formal, muito direto
Byli bychom vděční, kdyby...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Jaký je váš aktuální ceník pro...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Requerimento formal específico, direto
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Questionamento formal, direto
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Questionamento formal, direto
Naším záměrem je, aby ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Declaração formal de intenção, direto
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Je nám líto vás informovat, že...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Příloha je ve formátu...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formal, polido
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formal, muito polido
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formal, muito polido
Děkuji Vám předem...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formal, muito polido
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formal, muito polido
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formal, muito polido
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formal, polido
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formal, polido
Těším se na možnou spolupráci.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formal, polido
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formal, polido
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formal, direto
Pokud budete potřebovat více informací...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formal, direto
Vážíme si vaší práce.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formal, direto
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formal, muito direto
Těším se na Vaší odpověď.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Menos formal, polido
S pozdravem,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Se srdečným pozdravem,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
S úctou,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Se srdečným pozdravem,
.... 보냄,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
S pozdravem, / Zdravím,
.... 보냄,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos