Chinês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Vážený pane prezidente,
尊敬的主席先生,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Vážený pane,
尊敬的先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Vážená paní,
尊敬的女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Milý Johne Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Milý Johne,
亲爱的约翰,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Obracíme se na vás ohledně...
我们就...一事给您写信
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Píšeme vám ve spojitosti s...
我们因...写这封信
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
V návaznosti na...
因贵公司...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
V návaznosti na...
鉴于贵公司...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Píši vám, abych vás informoval o...
我写信想询问关于...的信息
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Píši Vám jménem...
我代表...给您写信
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Vaše společnost mi byla doporučena...
...诚挚推荐贵公司
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Vadilo by Vám, kdyby...
请问您是否介意...
Requerimento formal, tentativa
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
您是否能够...
Requerimento formal, tentativa
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Requerimento formal, tentativa
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Requerimento formal, muito polido
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
如果您能… ,我将非常感激
Requerimento formal, muito polido
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将…发送给我吗?
Requerimento formal, polido
Máme zájem o získání/obdržení...
我们对获得/接受...很有兴趣
Requerimento formal, polido
Musím vás požádat, zda...
我必须问您是否...
Requerimento formal, polido
Mohl(a) byste doporučit...
您能推荐...吗?
Requerimento formal, direto
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将...发送给我吗?
Requerimento formal, direto
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
请您尽快按要求将...
Requerimento formal, muito direto
Byli bychom vděční, kdyby...
如果您能...,我们将不胜感激
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Jaký je váš aktuální ceník pro...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Requerimento formal específico, direto
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Questionamento formal, direto
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Questionamento formal, direto
Naším záměrem je, aby ...
我们的意向是...
Declaração formal de intenção, direto
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Je nám líto vás informovat, že...
很抱歉地通知您...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Příloha je ve formátu...
附件是...格式的
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, polido
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, muito polido
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, muito polido
Děkuji Vám předem...
提前谢谢您...
Formal, muito polido
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, muito polido
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, muito polido
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, polido
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, polido
Těším se na možnou spolupráci.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, polido
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, polido
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, direto
Pokud budete potřebovat více informací...
如果您需要更多信息...
Formal, direto
Vážíme si vaší práce.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direto
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, muito direto
Těším se na Vaší odpověď.
期待着尽快得到您的回复。
Menos formal, polido
S pozdravem,
此致
Formal, destinatário de nome desconhecido
Se srdečným pozdravem,
此致
敬礼
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
S úctou,
肃然至上
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Se srdečným pozdravem,
祝好
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
S pozdravem, / Zdravím,
祝好
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos