Japonês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

เรียน ท่านประธานาธิบดี
拝啓
・・・・様
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
เรียน ท่านผู้ชาย
拝啓
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
เรียน ท่านผู้หญิง
拝啓 
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
拝啓
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
ถึงท่านทั้งหลาย
拝啓 
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
関係者各位
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
เรียน คุณสมิทธิ์
拝啓
・・・・様
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
เรียน คุณนายสมิทธิ์
拝啓
・・・・様
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
เรียน คุณสมิทธิ์
拝啓
・・・・様
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
เรียน คุณสมิทธิ์
拝啓
・・・・様
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
佐藤太郎様
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
เรียน จอห์น
佐藤太郎様
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
・・・・についてお知らせいたします。
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
เราเขียนติดต่อกับ...
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
เนื่องมาจาก...
・・・にさらに付け加えますと、
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
เขียนอ้างอิงถึง...
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
・・・についてお伺いします。
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
・・・に代わって連絡しております。
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
・・・・していただけないでしょうか。
Requerimento formal, tentativa
คุณจะช่วยกรุณา...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Requerimento formal, tentativa
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Requerimento formal, tentativa
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Requerimento formal, muito polido
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
・・・・していただければ幸いです。
Requerimento formal, muito polido
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
・・・・を送っていただけますか。
Requerimento formal, polido
เราสนใจที่จะรับ...
是非・・・・を購入したいと思います。
Requerimento formal, polido
ฉันต้องถามคุณว่า...
・・・・は可能でしょうか?
Requerimento formal, polido
คุณช่วยแนะนำ...
・・・・を紹介してください。
Requerimento formal, direto
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
・・・・をお送りください。
Requerimento formal, direto
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
至急・・・・してください。
Requerimento formal, muito direto
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Requerimento formal específico, direto
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Questionamento formal, direto
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Questionamento formal, direto
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
・・・・することを目的としております。
Declaração formal de intenção, direto
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Formal, polido
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formal, muito polido
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formal, muito polido
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formal, muito polido
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formal, muito polido
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formal, muito polido
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formal, polido
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formal, polido
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formal, polido
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
お力添えいただきありがとうございます。
Formal, polido
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Formal, direto
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formal, direto
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
誠にありがとうございました。
Formal, direto
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Formal, muito direto
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
お返事を楽しみに待っています。
Menos formal, polido
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
敬具
Formal, destinatário de nome desconhecido
ด้วยความจริงใจ
敬具
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
ด้วยความเคารพอย่างสูง
敬白
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
ด้วยความเคารพ
敬具
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
ด้วยความเคารพ
よろしくお願い致します。
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos