Italiano | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
เรียน ท่านผู้ชาย
Gentilissimo,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
เรียน ท่านผู้หญิง
Gentilissima,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Gentili Signore e Signori,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
ถึงท่านทั้งหลาย
Alla cortese attenzione di ...,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
A chi di competenza,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
เรียน คุณสมิทธิ์
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
เรียน คุณสมิทธิ์
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
เรียน คุณสมิทธิ์
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Gentilissimo Bianchi,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
เรียน จอห์น
Gentile Mario,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
เราเขียนติดต่อกับ...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
เนื่องมาจาก...
In riferimento a...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
เขียนอ้างอิงถึง...
Per quanto concerne...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
La contatto per conto di...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Le dispiacerebbe...
Requerimento formal, tentativa
คุณจะช่วยกรุณา...
La contatto per sapere se può...
Requerimento formal, tentativa
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Le sarei veramente grata/o se...
Requerimento formal, tentativa
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Requerimento formal, muito polido
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Le sarei riconoscente se volesse...
Requerimento formal, muito polido
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Potrebbe inviarmi...
Requerimento formal, polido
เราสนใจที่จะรับ...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Requerimento formal, polido
ฉันต้องถามคุณว่า...
Mi trovo a chiederLe di...
Requerimento formal, polido
คุณช่วยแนะนำ...
Potrebbe raccomadarmi...
Requerimento formal, direto
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Requerimento formal, direto
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
La invitiamo caldamente a...
Requerimento formal, muito direto
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Le saremmo grati se...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Requerimento formal específico, direto
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Questionamento formal, direto
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Questionamento formal, direto
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
È nostra intenzione...
Declaração formal de intenção, direto
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Dopo attenta considerazione...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
L'allegato è in formato... .
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Formal, polido
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formal, muito polido
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formal, muito polido
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
RingraziandoLa anticipatamente,
Formal, muito polido
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formal, muito polido
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formal, muito polido
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formal, polido
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formal, polido
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formal, polido
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formal, polido
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formal, direto
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formal, direto
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formal, direto
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formal, muito direto
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Spero di sentirLa presto.
Menos formal, polido
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
In fede,
Formal, destinatário de nome desconhecido
ด้วยความจริงใจ
Cordiali saluti
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Cordialmente,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
ด้วยความเคารพ
Saluti
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
ด้วยความเคารพ
Saluti
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos