Inglês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Dear Mr. President,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
เรียน ท่านผู้ชาย
Dear Sir,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
เรียน ท่านผู้หญิง
Dear Madam,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
ถึงท่านทั้งหลาย
Dear Sirs,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
To whom it may concern,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Miss Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Dear John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
เรียน จอห์น
Dear John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
We are writing to you regarding…
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
เราเขียนติดต่อกับ...
We are writing in connection with ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
เนื่องมาจาก...
Further to…
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
เขียนอ้างอิงถึง...
With reference to…
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
I am writing to enquire about…
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
I am writing to you on behalf of...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Your company was highly recommended by…
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Would you mind if…
Requerimento formal, tentativa
คุณจะช่วยกรุณา...
Would you be so kind as to…
Requerimento formal, tentativa
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
I would be most obliged if…
Requerimento formal, tentativa
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Requerimento formal, muito polido
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
I would be grateful if you could...
Requerimento formal, muito polido
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Would you please send me…
Requerimento formal, polido
เราสนใจที่จะรับ...
We are interested in obtaining/receiving…
Requerimento formal, polido
ฉันต้องถามคุณว่า...
I must ask you whether...
Requerimento formal, polido
คุณช่วยแนะนำ...
Could you recommend…
Requerimento formal, direto
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Would you please send me…
Requerimento formal, direto
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
You are urgently requested to…
Requerimento formal, muito direto
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
We would be grateful if…
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
What is your current list price for…
Requerimento formal específico, direto
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
We are interested in ... and we would like to know ...
Questionamento formal, direto
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
We understand from your advertisment that you produce…
Questionamento formal, direto
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
It is our intention to…
Declaração formal de intenção, direto
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
We carefully considered your proposal and…
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
We are sorry to inform you that…
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
The attachment is in...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, polido
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
For further information please consult our website at…
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, muito polido
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, muito polido
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Thanking you in advance…
Formal, muito polido
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, muito polido
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, muito polido
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Please reply as soon as possible because…
Formal, polido
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, polido
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
I look forward to the possibility of working together.
Formal, polido
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Thank you for your help in this matter.
Formal, polido
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
I look forward to discussing this with you.
Formal, direto
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
If you require more information ...
Formal, direto
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
We appreciate your business.
Formal, direto
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, muito direto
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
I look forward to hearing from you soon.
Menos formal, polido
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Yours faithfully,
Formal, destinatário de nome desconhecido
ด้วยความจริงใจ
Yours sincerely,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Respectfully yours,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
ด้วยความเคารพ
Kind/Best regards,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
ด้วยความเคารพ
Regards,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos