Holandês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Geachte heer President
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
เรียน ท่านผู้ชาย
Geachte heer
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
เรียน ท่านผู้หญิง
Geachte mevrouw
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
ถึงท่านทั้งหลาย
Geachte dames en heren
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Geachte dames en heren
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte heer Jansen
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Beste meneer Jansen
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
เรียน จอห์น
Beste Jan
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
เราเขียนติดต่อกับ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
เนื่องมาจาก...
Met betrekking tot ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
เขียนอ้างอิงถึง...
Ten aanzien van ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Zou u het erg vinden om ...
Requerimento formal, tentativa
คุณจะช่วยกรุณา...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Requerimento formal, tentativa
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Requerimento formal, tentativa
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Requerimento formal, muito polido
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Requerimento formal, muito polido
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Requerimento formal, polido
เราสนใจที่จะรับ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Requerimento formal, polido
ฉันต้องถามคุณว่า...
Ik zou u willen vragen, of ...
Requerimento formal, polido
คุณช่วยแนะนำ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Requerimento formal, direto
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Requerimento formal, direto
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
U wordt dringend verzocht ...
Requerimento formal, muito direto
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Requerimento formal específico, direto
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Questionamento formal, direto
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Questionamento formal, direto
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Het is ons oogmerk om ...
Declaração formal de intenção, direto
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
De bijlage is in ... formaat.
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formal, polido
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, muito polido
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, muito polido
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Bij voorbaat dank.
Formal, muito polido
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, muito polido
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, muito polido
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, polido
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, polido
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, polido
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, polido
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direto
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direto
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Wij waarderen u als klant.
Formal, direto
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, muito direto
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Ik hoor graag van u.
Menos formal, polido
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Met vriendelijke groet,
Formal, destinatário de nome desconhecido
ด้วยความจริงใจ
Met vriendelijke groet,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hoogachtend,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
ด้วยความเคารพ
Met de beste groeten,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
ด้วยความเคารพ
Groeten,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos