Esperanto | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
เรียน ท่านผู้ชาย
Estimata sinjoro,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
เรียน ท่านผู้หญิง
Estimata sinjorino,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
ถึงท่านทั้งหลาย
Estimataj sinjoroj,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjoro Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Estimata John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
เรียน จอห์น
Estimata John
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Ni skribas al vi pri...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
เราเขียนติดต่อกับ...
Ni skribas en rilato kun...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
เนื่องมาจาก...
Plu al...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
เขียนอ้างอิงถึง...
Kun referenco al...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mi skribas por demandi pri...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Mi skribas al vi nome de...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Requerimento formal, tentativa
คุณจะช่วยกรุณา...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Requerimento formal, tentativa
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Mi estus plej dankema, se...
Requerimento formal, tentativa
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Requerimento formal, muito polido
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Requerimento formal, muito polido
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Requerimento formal, polido
เราสนใจที่จะรับ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Requerimento formal, polido
ฉันต้องถามคุณว่า...
Mi devas peti vin, ĉu...
Requerimento formal, polido
คุณช่วยแนะนำ...
Ĉu vi rekomendas...
Requerimento formal, direto
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Requerimento formal, direto
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Vi urĝe petis al...
Requerimento formal, muito direto
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Ni estus dankemaj, se...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Kio estas via nuna prezolisto por...
Requerimento formal específico, direto
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Questionamento formal, direto
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Questionamento formal, direto
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Ĝi estas nia intenco de...
Declaração formal de intenção, direto
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
La alligiteco estas en...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formal, polido
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, muito polido
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formal, muito polido
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Antaŭdankon…
Formal, muito polido
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, muito polido
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, muito polido
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, polido
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, polido
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, polido
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, polido
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formal, direto
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Se vi bezonas plian informon...
Formal, direto
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Ni dankas pri via negoco.
Formal, direto
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formal, muito direto
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Menos formal, polido
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Altestime,
Formal, destinatário de nome desconhecido
ด้วยความจริงใจ
Altestime,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Altestime,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
ด้วยความเคารพ
Ĉion bonan,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
ด้วยความเคารพ
Ĉion bonan,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos