Alemão | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Sehr geehrter Herr Präsident,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
เรียน ท่านผู้ชาย
Sehr geehrter Herr,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
เรียน ท่านผู้หญิง
Sehr geehrte Frau,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
ถึงท่านทั้งหลาย
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Lieber Herr Schmidt,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
เรียน จอห์น
Lieber Johann,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
เราเขียนติดต่อกับ...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
เนื่องมาจาก...
Bezug nehmend auf...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
เขียนอ้างอิงถึง...
In Bezug auf...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Requerimento formal, tentativa
คุณจะช่วยกรุณา...
Wären Sie so freundlich...
Requerimento formal, tentativa
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Requerimento formal, tentativa
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Requerimento formal, muito polido
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Requerimento formal, muito polido
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Requerimento formal, polido
เราสนใจที่จะรับ...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Requerimento formal, polido
ฉันต้องถามคุณว่า...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Requerimento formal, polido
คุณช่วยแนะนำ...
Können Sie ... empfehlen...
Requerimento formal, direto
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Requerimento formal, direto
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Sie werden dringlichst gebeten...
Requerimento formal, muito direto
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Requerimento formal específico, direto
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Questionamento formal, direto
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Questionamento formal, direto
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Wir beabsichtigen...
Declaração formal de intenção, direto
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Der Anhang ist im ...-Format.
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Formal, polido
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, muito polido
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formal, muito polido
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Vielen Dank im Voraus...
Formal, muito polido
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, muito polido
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formal, muito polido
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formal, polido
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, polido
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formal, polido
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formal, polido
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formal, direto
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formal, direto
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formal, direto
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formal, muito direto
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Menos formal, polido
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Mit freundlichen Grüßen
Formal, destinatário de nome desconhecido
ด้วยความจริงใจ
Mit freundlichen Grüßen
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hochachtungsvoll
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
ด้วยความเคารพ
Herzliche Grüße
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
ด้วยความเคารพ
Grüße
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos