Tailandês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Bäste herr ordförande,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Bäste herrn,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Bästa fru,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Bästa herr/fru,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Bästa herrar,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Bäste herr Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Bästa fru Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Bästa fröken Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Bästa fru Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Bäste John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Bäste John,
เรียน จอห์น
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Vi skriver till dig angående ...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Vi skriver i samband med ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Vidare till ...
เนื่องมาจาก...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Med hänvisning till ...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Jag skriver för att fråga om ...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Vi är tacksamma om du ...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Requerimento formal, tentativa
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
คุณจะช่วยกรุณา...
Requerimento formal, tentativa
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Requerimento formal, tentativa
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Requerimento formal, muito polido
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Requerimento formal, muito polido
Kunde du skicka mig ...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Requerimento formal, polido
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
เราสนใจที่จะรับ...
Requerimento formal, polido
Jag måste fråga dig om ...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Requerimento formal, polido
Skulle du kunna rekommendera ...
คุณช่วยแนะนำ...
Requerimento formal, direto
Skulle du kunna skicka mig ...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Requerimento formal, direto
Vi ber dig omgående att ...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Requerimento formal, muito direto
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Vad är ert nuvarande listpris för ...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Requerimento formal específico, direto
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Questionamento formal, direto
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Questionamento formal, direto
Vi har för avsikt att ...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Declaração formal de intenção, direto
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Vi beklagar att behöva meddela att ...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Den bifogade filen är i formatet ... .
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formal, polido
För mer information, se vår hemsida ...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, muito polido
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formal, muito polido
Tack på förhand...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formal, muito polido
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formal, muito polido
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, muito polido
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formal, polido
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formal, polido
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formal, polido
Tack för hjälpen med detta ärende.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formal, polido
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formal, direto
Om du behöver mer information ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formal, direto
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formal, direto
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formal, muito direto
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Menos formal, polido
Med vänlig hälsning,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formal, destinatário de nome desconhecido
Med vänliga hälsningar,
ด้วยความจริงใจ
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Med vänlig hälsning,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Vänliga hälsningar,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Hälsningar,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos