Inglês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Bäste herr ordförande,
Dear Mr. President,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Bäste herrn,
Dear Sir,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Bästa fru,
Dear Madam,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Bästa herr/fru,
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Bäste John,
Dear John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Vi skriver till dig angående ...
We are writing to you regarding…
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Vi skriver i samband med ...
We are writing in connection with ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Vidare till ...
Further to…
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Med hänvisning till ...
With reference to…
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Jag skriver för att fråga om ...
I am writing to enquire about…
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
I am writing to you on behalf of...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Your company was highly recommended by…
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Vi är tacksamma om du ...
Would you mind if…
Requerimento formal, tentativa
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Would you be so kind as to…
Requerimento formal, tentativa
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
I would be most obliged if…
Requerimento formal, tentativa
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Requerimento formal, muito polido
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
I would be grateful if you could...
Requerimento formal, muito polido
Kunde du skicka mig ...
Would you please send me…
Requerimento formal, polido
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
We are interested in obtaining/receiving…
Requerimento formal, polido
Jag måste fråga dig om ...
I must ask you whether...
Requerimento formal, polido
Skulle du kunna rekommendera ...
Could you recommend…
Requerimento formal, direto
Skulle du kunna skicka mig ...
Would you please send me…
Requerimento formal, direto
Vi ber dig omgående att ...
You are urgently requested to…
Requerimento formal, muito direto
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
We would be grateful if…
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Vad är ert nuvarande listpris för ...
What is your current list price for…
Requerimento formal específico, direto
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Questionamento formal, direto
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
We understand from your advertisment that you produce…
Questionamento formal, direto
Vi har för avsikt att ...
It is our intention to…
Declaração formal de intenção, direto
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
We carefully considered your proposal and…
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Vi beklagar att behöva meddela att ...
We are sorry to inform you that…
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Den bifogade filen är i formatet ... .
The attachment is in...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, polido
För mer information, se vår hemsida ...
For further information please consult our website at…
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, muito polido
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, muito polido
Tack på förhand...
Thanking you in advance…
Formal, muito polido
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, muito polido
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, muito polido
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Please reply as soon as possible because…
Formal, polido
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, polido
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, polido
Tack för hjälpen med detta ärende.
Thank you for your help in this matter.
Formal, polido
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direto
Om du behöver mer information ...
If you require more information ...
Formal, direto
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
We appreciate your business.
Formal, direto
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, muito direto
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Menos formal, polido
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Med vänlig hälsning,
Respectfully yours,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Hälsningar,
Regards,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos