Dinamarquês | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Bäste herr ordförande,
Kære Hr. Direktør,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Bäste herrn,
Kære Hr.,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Bästa fru,
Kære Fru.,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Bästa herr/fru,
Kære Hr./Fru.,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem det måtte vedkomme,
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Bästa fru Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Bäste John Smith,
Kære John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Bäste John,
Kære John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Vi skriver till dig angående ...
Vi skriver til dig angående...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Vi skriver i samband med ...
Vi skriver i anledning af...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Vidare till ...
I fortsættelse af...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Med hänvisning till ...
I henhold til...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Jag skriver för att fråga om ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Vi är tacksamma om du ...
Ville du have noget imod hvis...
Requerimento formal, tentativa
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Vil du være så venlig at...
Requerimento formal, tentativa
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Requerimento formal, tentativa
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Requerimento formal, muito polido
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Requerimento formal, muito polido
Kunde du skicka mig ...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Requerimento formal, polido
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Requerimento formal, polido
Jag måste fråga dig om ...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Requerimento formal, polido
Skulle du kunna rekommendera ...
Kan du anbefale...
Requerimento formal, direto
Skulle du kunna skicka mig ...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Requerimento formal, direto
Vi ber dig omgående att ...
Du anmodes til snarest at...
Requerimento formal, muito direto
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Vi ville sætte pris på hvis...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Requerimento formal específico, direto
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Questionamento formal, direto
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Questionamento formal, direto
Vi har för avsikt att ...
Det er vores intention at...
Declaração formal de intenção, direto
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Vi må desværre meddele dig at...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Den bifogade filen är i formatet ... .
Bilaget er i...
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formal, polido
För mer information, se vår hemsida ...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, muito polido
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formal, muito polido
Tack på förhand...
Tak på forhånd...
Formal, muito polido
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, muito polido
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formal, muito polido
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formal, polido
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, polido
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formal, polido
Tack för hjälpen med detta ärende.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formal, polido
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, direto
Om du behöver mer information ...
Hvis du behøver mere information...
Formal, direto
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Vi sætter pris på din forretning.
Formal, direto
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, muito direto
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Menos formal, polido
Med vänlig hälsning,
Med venlig hilsen
Formal, destinatário de nome desconhecido
Med vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Med vänlig hälsning,
Med respekt,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
Vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Hälsningar,
Med venlig hilsen
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos