Sueco | Guia de Frases - Negócios | E-Mail

E-Mail - Introdução

Уважаемый г-н президент
Bäste herr ordförande,
Muito formal, o destinatário tem um título especial que deve ser usado no lugar do seu primeiro nome
Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Уважаемая госпожа...
Bästa fru,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Уважаемые...
Bästa herr/fru,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formal, endereçado a diversas pessoas ou a um departamento
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nome e gênero do destinatário desconhecidos
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Дорогой Иван!
Bäste John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Пишем вам по поводу...
Vi skriver till dig angående ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i samband med ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Ввиду...
Vidare till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
В отношении...
Med hänvisning till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Я пишу от лица..., чтобы...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Ваша компания была рекомендована...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, maneira polida de introdução

E-Mail - Corpo principal

Вы не против, если...
Vi är tacksamma om du ...
Requerimento formal, tentativa
Будьте любезны...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requerimento formal, tentativa
Буду очень благодарен, если...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requerimento formal, tentativa
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Requerimento formal, muito polido
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Requerimento formal, muito polido
Не могли бы вы прислать мне...
Kunde du skicka mig ...
Requerimento formal, polido
Мы заинтересованы в получении...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Requerimento formal, polido
Вынужден (с)просить вас...
Jag måste fråga dig om ...
Requerimento formal, polido
Не могли бы вы посоветовать...
Skulle du kunna rekommendera ...
Requerimento formal, direto
Пришлите пожалуйста...
Skulle du kunna skicka mig ...
Requerimento formal, direto
Вам необходимо срочно...
Vi ber dig omgående att ...
Requerimento formal, muito direto
Мы были бы признательны, если..
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requerimento formal específico, direto
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Questionamento formal, direto
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Questionamento formal, direto
Нашим намерением является...
Vi har för avsikt att ...
Declaração formal de intenção, direto
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, que leva a uma decisão referente a um negócio
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio
Прикрепленный файл в формате...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, especificando com qual programa o destinatário deve abrir o arquivo anexo
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, direto, especificando um problema com um arquivo anexo
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, polido
Больше информации см. на сайте...
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, anunciando seu website

E-Mail - Desfecho

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muito polido
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muito polido
Заранее спасибо...
Tack på förhand...
Formal, muito polido
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muito polido
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, muito polido
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polido
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, polido
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, polido
Спасибо за помощь в этом деле.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polido
Я хотел бы обсудить это с вами
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direto
Если вам необходимо больше информации...
Om du behöver mer information ...
Formal, direto
Мы ценим ваш вклад
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, direto
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muito direto
Надеюсь на скорый ответ
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Menos formal, polido
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Formal, destinatário de nome desconhecido
С уважением...
Med vänliga hälsningar,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
С уважением ваш...
Med vänlig hälsning,
Formal, não amplamente utilizado, nome do destinatário conhecido
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
С уважением...
Hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos